Over KPOT

Het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma Oppervlaktetechnologie (IOP-OT) levert een schat aan kennis op over oppervlaktetechnologie en surface engineering. Die kennis is van grote waarde voor het Nederlandse bedrijfsleven! Daarom heeft het IOP-OT op 16 januari 2003 de Stichting Kennisplatform Oppervlaktetechnologie KP●OT opgericht.

KP●OT stelt zich ten doel om de kennis over oppervlaktetechnologie te verspreiden, tot toepassing te brengen en te vermeerderen.